Inilah Nama-Nama Surga dan Para Calon Penghuninya yang Mungkin Belum Kamu Ketahui. Baca Ini dan Sebarkan!


  1. Surga Firdaus diciptakan oleh Allah SWT dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam Surat 23/Al-Mukminun ayat 1- 11, ialah :

  • orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,
  • orang-orang yang memelihara sholat,
  • orang-orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia.
  • orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka

   

  2. Surga Adn diciptakan oleh Allah SWT dari intan putih. Calon penghuninya, ialah

  • Orang-orang yang sabar karena mencari keridhoan Tuhan- nya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. (QS. 13IAr Ro’du: 22-24)
  • Orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. (QS. 19/ Maryam: 60-61)
  • orang-orang yang benar-benar bertakwa. (QS. 38/Shod: 49- 50)

   

  3. Surga Na’im diciptakan oleh Allah SWT dari perak putih. Calon penghuninya, ialah

  • orang-orang yang beriman dan beramal saleh (QS. 31/ Luqman: 8)
  • orang-orang yang bertakwa (QS. 68/Al-Qolam: 34)

   

  4. Surga Ma’wa diciptakan oleh Allah SWT dari zamrud hijau. Calon penghuninya, ialah:

  • orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT (QS. 53/An- Najm: 15)
  • orang-orang yang benar-benar beriman dan berawal saleh. (QS 32/As-Sajdah: 19)
  • orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah SWT dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. (QS. 79/An- Nazi’at: 40-41)

  Lanjut ke halaman selanjutnya >>